Pligtaflevering af tryksager

Alle udgivelser - lige fra små foldere og flyere over foreningsblade og tidsskrifter til bøger som er offentlig tilgængelige, skal indleveres i to eksemplarer til Statsbiblioteket og det Kongelige Bibliotek jf. lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale. Også elektroniske udgivelser - f.eks. e-bøger er omfattet af bestemmelserne. Du kan læse hele loven her.

Lidt historie: Den første lov om pligtaflevering kom til verden i 1697 for at kongen kunne udøve behørig kontrol og evt. censur med bøger, aviser og andre tryksager. Loven har stået næsten uændret i 400 år - også efter Grundlovens vedtagelse i 1848, hvor censur blev udtrykkeligt forbudt. Dog har formålet ændret sig markant til nu at være en form for arkivtjeneste til sikring af udgivne publikationer til eftertiden. Straframmen for forsømmelser i forhold til lov om pligtaflevering er heldigvis ændret markant fra middelalderens hjul og stejle til nutidens for os bogtrykkere noget mere skånsomme reprimander og bødeforlæg. Vi gør naturligvis stadig en dyd ud af at sikre at alt materiale vi producerer også indleveres til bibliotekets samling.

Enver kan i øvrigt kontakte Statsbiblioteket eller det Kongelige Bibliotek og få lov til at låne/gennemse de indleverede eksemplarer. Man kan søge på nettet i både det Kongelige Biblioteks og Statsbibliotekets samling på deres Search site her.

I følge lovens § 4 er det altid fremstilleren - dvs. os, der har pligten til indlevering, men omkostningen ved produktion og indlevering påhviler udgiveren/kunden. Hos os producerer og pligtindleverer vi altid jeres udgivelser uden ekstra omkostninger.

Efter reglerne skal vi indlevere vores produktion hvert halve år. Alt hvad vi producerer i første halvår indsendes i juli måned og på sammen måde for andet halvår. Udgivelserne vil derfor først blive registreret i biblioteketets samling indenfor nogle måneder efter udgangen af det halvår, som tryksagen er udkommet.

Du kan læse mere om pligtaflevering hos Dansk BiblioteksCenter her.