Virksomheden blev grundlagt i 1978 af en kirkelig ungdomsforening, og virksomheden drev i de første mange år udelukkende forlagsvirksomhed.
I slutningen af firserne begyndte vi at beskæftige os med trykning og øvrig grafisk produktion - primært for at forsyne kirken og andre kirker i lokalområdet med billige tryksager. I 1997 købte den nuværende hovedaktionær, Ulrick Junge,  virksomheden af Kristent Fritidscenter dels fordi virksomheden rent økonomisk var ved at vokse foreningen over hovedet, og dels for at sikre virksomhedens fortsatte vækst og udvikling.

Ejerkredsen omdannede i år 2000 virksomheden til et aktieselskab, One Way Tryk a/s, bl.a. for at gøre det lettere for vores medarbejdere at blive medejere af virksomheden.

Vi har efterfølgende valgt at kalde en del af vores virksomhed etryk.dk som en konsekvens af vores stigende engagement indenfor grænseområdet mellem IT og grafisk produktion.

Vi holder nu til i Stilling ved Skanderborg, sydvest for Århus, hvor vi på ca. 1.000 kvm. har indrettet en moderne full-service grafisk virksomhed  med stort fokus på kunden i centrum.
Første BygningVores første lokaler i Højbjerg